Navigace

O škole

Historie

Stavba školy byla zahájena ve válečném roce 1914 a již v roce 1916 byla stavba ukončena a budova předána do užívání. Vyučování bylo zahájeno dne 2.10.1916, kolaudace proběhla dne 10.10.1916. Celkové náklady na stavbu tehdy činily 515 tisíc korun. 

Výstavba pavilonu. V pozadí kostel.

 

        Na počest jubilea Jana Husa nese škola jeho jméno. V průčelí budovy je Husův reliéf od sochaře Vokálka. V roce 1917 bylo v budově Měšťanské školy dívčí a chlapecké s 12 tříd s 674 žáky. O otevření školy informoval též časopis Otavan.

 

Úpravy  parku

 

Stará učebna

 

Cvičná kuchyně

 

Chodba

 

        V letech 1957-8 byl na školním dvoře postaven pavilon dílen. V současnosti byl zrekonstruován a je v něm umístěno 5 tříd l.stupně. V průběhu let 1976-79 byl k historické budově přistavěn pavilon stravování a mimoškolní výchovy. Zde jsou kromě školní jídelny další třídy l.stupně a oddělení školní družiny. 

 

Nová tělocvična je všestranně využívána 

 

Po dlouhých letech se naše velká škola dočkala 6. září 2006 kvalitního venkovního sportoviště.

 

 

Slavnostní otevření nového hřiště.

 

Na podzim roku 2006 oslavila škola devadesát let od založení. Více informací v článku Listů Písecka.

 

Dne 6.11.2008 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná jídelna.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
    Husovo nám. 725
    397 01 Písek
  • 382 214 883

Fotogalerie