Navigace

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725/5
 • 382 214 883

Novinky

 • Ve středu 25. ledna měli žáci 6. a 7. ročníků možnost zhlédnout představení v angličtině pod názvem The Decoding Mission divadelní společnosti Azyzah Educational Theatre Prague. Díky interaktivnímu charakteru představení se někteří z žáků stali dokonce i jeho nedílnou součástí, což ocenila velká část žákovského publika. Žáci si během představení mohli nejenom ověřit svou znalost angličtiny a slyšet rodilé mluvčí, ale také si dle svých slov představení užili. Jejich aktivní přístup a znalost angličtiny v závěru ocenili i sami členové divadelní společnosti.

 • dostali jsme několik připomínek k provozu, zejména k úklidu palubovky. Prach a nečistoty na novém povrchu způsobují jeho zvýšenou kluzkost, což na starém, hrubém povrchu nebylo tak patrné. Problém je v tom, že hlavní úklid probíhá ráno, před začátkem provozu a potom je hala plně vytížená školou až do odpoledních hodin. Máme v plánu nákup čistícího stroje (nejen kvůli tělocvičně) a dalším krokem je zřízení přezouvací zóny ve vstupu do budovy. Chceme tím zamezit vnášení nečistot a prachu zvenku do chodby a šaten. Uvažujeme i o zavedení technické úklidové pauzy mezi dopoledním a odpoledním provozem. To by ale znamenalo posunutí všech nájmů o hodinu.

 • Připomeňte si vánoční atmosféru na školním dvoře 21.12.2022

  Odkaz na videa

  Vánoční zpívání 2022

 • Dne 25. 1. 2023 se uskuteční od 17:00 hod. ve školní jídelně Základní školy Jana Husa

  schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

  Vchod ze Zeyerovy ulice.

  Rodiče se dozvědí informace o škole a o průběhu zápisu do prvních tříd.

 • V závorce jsou uvedeny počty získaných hlasů.

  Zvolení členové za zákonné zástupce: 1. Ing. Martin Borl (12)

  2. Martina Picková (11)

  3. Ing. Lukáš Tryml (9)

  Pořadí náhradníků ……………...……………. 1. Bc. Veronika Malíská (5)

  2. MUDr. Tereza Kršková (5)

  3. Lucie Těhlová, Dis. (5)

  Zvolení členové za ped. pracovníky: 1. Mgr. Martina Maternová (36)

 • Po třech letech jsme obnovili turnaj legend, tentokrát ve víkendovém adventním termínu. Sešlo se 14 futsalových legend Husovky – Konopka, Čechy, Áda, Vojťas, Pilka, Ondra, Pedro, Rouči, Buri, Nimby, Smolda, Lucka, Dodo, Ráďa. Byla to velká paráda, nejen samotný futsal, který si všichni užili, ale samotné setkání naší skvělé party. Nakonec jsme si prošli Husovku a zavzpomínali…. Prostě krásný adventní zážitek. Díky všem, kteří přišli. Ti, co to nestihli…tak prostě příště. Tímhle nekončíme.

  Jan Adámek

 • V pátek 11. 11. jsme tradičně uctili památku válečných veteránů u památníku píseckého 11. pěšího pluku. Deváťáci vyrobili symboly tohoto svátku – vlčí máky a Denisa s Luckou přednesly známou báseň Johna McCrae Na flanderských polích. Jáchym měl na starosti státní vlajku a Ema pořídila fotografie. Všem děkuji za přípravu a důstojný průběh této významné vzpomínkové akce.

  Jan Adámek

 • O prázdninách proběhly u nás tyto velké investiční akce :

  Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ tř. Přátelství Písek – 2. etapa – 10,5 mil. Kč

  Účelová komunikace 8. MŠ Zeyerova Písek – 2,5 mil Kč

  Nepovedlo se nám vysoutěžit projekt na dlouho připravovanou akci „Zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor pro akci Pavilon odborných učeben ZŠ Jana Husa Písek“ a tak jsme, po domluvě s městem, využili přidělené prostředky (3,5 mil Kč) na rekonstrukce pavilonu, podlahy a šaten velké tělocvičny. Vše je již hotové, do konce roku nám zbývá opravit schodiště do velké tělocvičny a nechat vymalovat třídy.

 • Město Písek a jím zřízené mateřské a základní školy se zapojily do dotačního programu Jč kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“. Příspěvek se týká dětí/mládeže ve věku 3 let až 19 let, s trvalým pobytem dítěte v Jihočeském kraji ke dni 01.08.2022. Maximální výše příspěvku činí 4.000 Kč při splnění níže uvedených podmínek:

  1. pobírání dávky „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

  2. pobírání dávky „Příspěvek na bydlení“ (v 1. nebo 2. čtvrtletí roku 2022) nebo

  3. čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši max. 13.000 Kč

 • Drazí čtenáři, je úterý 21. června a nás, žáky základní školy Jana Husa, čeká pochodové cvičení. Žáci 8. C, otráveni kvůli plánovanému výletu ke třem rybníkům, ještě netuší, co je čeká. To zjišťují až potom, co dorazí na místo, kde na ně a na ostatní žáky 8. tříd čeká několik, podle chlapců hezkých slečen, jejichž učitelka nám oznamuje, že pro nás studenti prvního ročníku připravili nejrůznější aktivity, které se podle pánského osazenstva bohužel, podle dámského bohudík týkají zdravotnictví.

  Počáteční napětí střídá pobavení, neboť první věc, která dobrovolníky čeká, je divadlo – divadlo o „veselé“ skupince lidí, kteří jdou z oslavy a za doprovodu písně „Vysoký jalovec“ se utopí v rybníce … téma je příšerné, ale zábava je při něm obrovská. Chytří studenti SZŠ na divadlo navlékají další aktivity – kolo štěstí s otázkami o drogách a alkoholu, přičemž se dozvídáme o spoustě zajímavých věcí a také o resuscitaci, ve které se konala skvělá soutěž spočívající v tom, kdo vydrží déle resuscitovat. Někteří to vydrželi i 10 minut! Nechci se chlubit, ale jednou z nich je i moje kamarádka.

 • Tradiční stavění májky provázela úžasná a pohodová atmosféra. Velkou zásluhu na tom mají naši deváťáci. Díky patří i našim hudebníkům, s kterými jsme si na úvod zazpívali.

  Mgr. Jan Adámek

 • Naše škola od počátku konfliktu na Ukrajině přijala ke vzdělávání 26 ukrajinských dětí. Na pomoc přímo jim je možné přispět libovolnou částkou na náš účet 123-451280267/0100 s variabilním symbolem 7252022. Finanční prostředky budou mezi tyto žáky rovným dílem rozděleny ve Školní online pokladně a budou z nich hrazeny školní potřeby, exkurze apod. Budou se tak moci například účastnit všech školních akcí společně se svými spolužáky.

  Naše škola vám za tuto pomoc děkuje a velmi si jí váží.

  Mgr. Martin Vyhlídka

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725/5
 • 382 214 883

Fotogalerie