Navigace

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Novinky

 • Drazí čtenáři, je úterý 21. června a nás, žáky základní školy Jana Husa, čeká pochodové cvičení. Žáci 8. C, otráveni kvůli plánovanému výletu ke třem rybníkům, ještě netuší, co je čeká. To zjišťují až potom, co dorazí na místo, kde na ně a na ostatní žáky 8. tříd čeká několik, podle chlapců hezkých slečen, jejichž učitelka nám oznamuje, že pro nás studenti prvního ročníku připravili nejrůznější aktivity, které se podle pánského osazenstva bohužel, podle dámského bohudík týkají zdravotnictví.

  Počáteční napětí střídá pobavení, neboť první věc, která dobrovolníky čeká, je divadlo – divadlo o „veselé“ skupince lidí, kteří jdou z oslavy a za doprovodu písně „Vysoký jalovec“ se utopí v rybníce … téma je příšerné, ale zábava je při něm obrovská. Chytří studenti SZŠ na divadlo navlékají další aktivity – kolo štěstí s otázkami o drogách a alkoholu, přičemž se dozvídáme o spoustě zajímavých věcí a také o resuscitaci, ve které se konala skvělá soutěž spočívající v tom, kdo vydrží déle resuscitovat. Někteří to vydrželi i 10 minut! Nechci se chlubit, ale jednou z nich je i moje kamarádka.

 • Žáky 1. - 3. tříd přijímáme do školní družiny všechny přednostně.

  Žáky 4.tříd přijímáme do ranní družiny a během polední pauzy mezi vyučováním (pokud nám to umožní kapacita a rozvrh). Pokud nám to umožní kapacita, mohou někteří navštěvovat školní družinu i odpoledne. (více info v září)

  Žáci 5. tříd mohou navštěvovat ranní družinu.

 • Vážení rodiče,

  zveme Vás na schůzku rodičů žáků budoucích prvních tříd, která se koná ve středu dne 15.6. (změna termínu ze 14.6.) v 17,00 hodin v jídelně školy.

  Na schůzce budete seznámeni s rozdělením žáků do jednotlivých tříd, pomůckami, které děti dostanou, požadavkem školy na další potřebné vybavení. Budou projednány další záležitosti týkající se přihlášení dětí do školní družiny a školní jídelny. Můžete pohovořit s paní učitelkou třídní.

  Mgr. Michal Horník, zástupce ředitele

 • Tradiční stavění májky provázela úžasná a pohodová atmosféra. Velkou zásluhu na tom mají naši deváťáci. Díky patří i našim hudebníkům, s kterými jsme si na úvod zazpívali.

  Mgr. Jan Adámek

 • Naše škola od počátku konfliktu na Ukrajině přijala ke vzdělávání 26 ukrajinských dětí. Na pomoc přímo jim je možné přispět libovolnou částkou na náš účet 123-451280267/0100 s variabilním symbolem 7252022. Finanční prostředky budou mezi tyto žáky rovným dílem rozděleny ve Školní online pokladně a budou z nich hrazeny školní potřeby, exkurze apod. Budou se tak moci například účastnit všech školních akcí společně se svými spolužáky.

  Naše škola vám za tuto pomoc děkuje a velmi si jí váží.

  Mgr. Martin Vyhlídka

 • Již několik let spoluracujeme s Městským střediskem sociálních služeb Písek. I letos jsme pro seniory připravili s dětmi přání k Velikonocům a drobné dárky.

 • РОЗМІЩЕННЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ ДО ШКОЛИ ЯНA ХУСA

  ДЛЯ ДІТЕЙ 6-15 РОКІВ

  • 04. 04. 2022 р.
   • реєстрація у 1 - 9 класи початкової школи (2021/2022 навчальний рік; крім дітей народжених з 01.09.2015 р. по 31.08.2016 р.).

  Головни́й вхід – від парку

 • Od 1. 4. 2022 dochází ke stanovení nových cen stravného takto:

  Ve školní jídelně ZŠ a ve výdejně školní jídelny na Z.Š. Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070, 397 01 Písek:

  Žáci 7 – 10 let = 30 Kč / oběd

  Žáci 11 – 14 let = 32 Kč / oběd

  Žáci 15 let = 34 Kč / oběd

  Zaměstnanci = 34 Kč / oběd

  Důchodci = 35 Kč / oběd

  Cizí strávníci = 96 Kč / oběd

  V 8. a 13.MŠ:

  Žáci 3 - 6 let = 25 Kč / oběd

  Žáci 7 – 10 let = 30 Kč / oběd

  Zaměstnanci = 34 Kč / oběd

 • K dnešnímu dni – 11.3. – jsme na konto SOS Ukrajina přispěli částkou 60 990 Kč a na sbírku Pomoc Ukrajině potravinami v hodnotě dalších cca 40 000 Kč.

  Děkujeme.

 • V únoru jsme dostali s 9. A a 9. B jedinečnou možnost nahlédnout do kuchyně profesionálních zvukařů. Naše výprava vedla na exkurzi do zvukové režie Filmové akademie Miroslava Ondříčka. Pánové Ladislav Greiner a Karel Jaroš nám ochotně a se zápalem ukázali v čem spočívá práce mistrů zvuku, bez kterých by se žádný film neobešel. Pan Jaroš navíc přidal zážitky z natáčení legendárních Postřižin, Básníků a Pelíšků a ze spolupráce s Jiřím Menzelem či Petrem Hapkou.Tímto moc děkujeme Filmovce za možnost setkat se s těmito matadory českého zvukařského umění.

 • 15. 9. byla ukončena 1. etapa akce „Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ, Písek“ v rozsahu investice 11,2 mil. Kč. Děkuji všem, kteří se na této náročné akci podíleli, zejména zaměstnancům školky a technickému dozoru panu Ing. Miroslavu Máškovi.

  Zvláštní poděkování patří firmě TEMSTAV AB, s.r.o. za kvalitně odvedenou práci. Vážíme si jak zodpovědnému přístupu vedení firmy v čele s panem Janem Hrdličkou, tak i jejích zaměstnanců. Všichni odvedli velmi kvalitní práci, respektovali prostředí MŠ, ochotně pomáhali i při stěhování nábytku. Vždy po sobě vše uklidili. Práce probíhaly podle plánu a náročná rekonstrukce byla včas dokončena. Osobně si takového přístupu velmi vážím.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie