Navigace

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Novinky

 • 1. Výdej obědů za dotovanou cenu ( 20, resp. 24 Kč) je možný od čtvrtka 4.3.2021 v čase 11:30 – 12:30.

  2. Výdej probíhá ve školní jídelně ZŠ do vlastních jídlonosičů – vchod přes zásobovací rampu do 1. patra.

  3. Přihlašování obědů je možné na tel +420 730191181 a na adrese y.zochova@zsjanahusa.cz

  do 12:00 hodin dne před dnem výdeje oběda.

  4. Při vstupu do jídelny dodržujte platná hygienická opatření.

  Jan Adámek, ředitel školy

 • Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je zakázána osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání. Také žáci 1. a 2. ročníků tedy přechází na distanční formu výuky.

  Stravování :

  V pondělí 1.3. je možné vyzvednout již přihlášené obědy do jídlonosičů (již je nelze odhlásit).

  Od úterý 2.3. jsou všechny obědy odhlášeny. Přihlásit je možné již během dnešního dne.

  Výdej do jídlonosičů bude od 10:30 do 11:30 a od 12:30 do 13:30 za dodržení platných hygienických opatření.

 • Zápis do prvních tříd se uskuteční 9.4. a 10.4. 2021. O průběhu zápisu Vás budeme informovat.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje,

  že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol, pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Náhradní termín pro hodnocení žáků, kteří byli na konci 1. pololetí nehodnoceni (viz výpis z vysvědčení), je stanoven na 31. 3. 2021.

  Mgr. Jan Adámek

 • Naše škola se zapojila do pokusného ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti „Člověk a technika“.

  Cílem pokusného ověřování je především:

  - vyhodnotit, zda výstupy a učivo vzdělávací oblasti (VO) Člověk a technika odpovídají možnostem a potřebám žáků, možnostem pedagogických pracovníků (PP) a škol;

  - jasně vymezit výstupy závazné pro všechny žáky a školy s minimální úrovní vybavení a stanovit vzdělávací obsah, který bude rozvíjející, vhodný pro hlubší rozvoj technických dovedností;

 • Provoz školy od 4. 1. 2021

  vychází z dokumentu MŠMT:

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

  Školní družina i výuka budou probíhat v kmenových třídách a kmenových družinách.

  1. Provoz ŠD:

  Ranní družina

  Provoz: 6,30-7,40 1. patro nová budova - 2. třídy - zvoňte na zvonek ŠD 3

  2. patro nová budova - 1. třídy - zvoňte na zvonek ŠD 5

  Žáci jsou ve svých třídách, skupiny se nemíchají. P. vychovatelky vykonávají nad žáky dohled.

  - od 7,40 jdou žáci samostatně do šatny, poté do své kmenové třídy

 • Vážení nájemci tělocvičen,

  na základě krizového opatření vlády platí od 9.10.2020 zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají). Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a věříme, že co nejdřív bude možné provoz opět obnovit.

  Jan Adámek

 • Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie