Navigace

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám.725
  Husovo nám. 725
  39701 Písek
 • 382 214 883

Novinky

 • Organizace stravování od 25.5.2020.

  Stravování žáků 1. stupně, kteří jsou přihlášeni k výuce a přítomných zaměstnanců je řešeno ve zvláštních Organizačních pokynech k provozu školy od 25.5.2020.

  Žáci 9. tříd, přítomní na konzultacích, si oběd vyzvednou v jednorázových boxech u bočních dveří do kuchyně v chodbě na dvůr v čase 11,35 – 12,00 h a odnášejí si ho domů. V případě nemoci žáka zvoní rodič na kancelář ŠJ u nákladové rampy - čas vyzvednutí oběda 10,15 - 10,30 h - oběd bude vydán v jednorázových boxech.

 • Dodatek č. 1 Vnitřní směrnice ředitele školy č. 1/2019 k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školské služby školní družiny a školního klubu Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám.725

  Prominutí úplaty.

  V souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění ředitel školy promíjí úplatu za předškolní vzdělávání v případě nenastoupení dítěte do mateřské školy za období květen – červen 2020.

 • Od 18. 5. řozšiřujeme konzultační hodiny pro přihlášené žáky 9. ročníku dle následujícího rozpisu:

  Mgr. Martin Vyhlídka

 • 1. Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením rizikových skupin.

  Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nutné podepsat před vstupem do školy:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

  Čestné prohlášení je kestažení zde: priloha_cestne_prohlaseni.pdf​​​​​​​

 • Naše škola hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovních pozic:

  Učitel(-ka) anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ od září 2020

  Učitel(-ka) anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ od září 2020

  Školní asistent(-ka) s úvazkem 0,8 až 1 s nástupem od 1. 9. 2020

  Předpokladem je dosažení požadované kvalifikace. Žádosti o zaměstnání a strukturovaný životopis je možno zaslat poštou nebo elektronicky na emailovou adresu info@zsjanahusa.cz

 • Vážení rodiče a žáci, kolegové, kolegyně,

  od 22. 4. se některým z Vás (ten kdo má anivirus AVG (Avast)) neotvírají přílohy zaslané přes Edupage. Jde o chybnou interpretaci cloudu edupage ze strany antiviru AVG. Viz vyjádření AVG (avast):


  "Our virus specialists have been working on this problem and it has now been resolved. The provided website isn't detected by Avast anymore. The results will be visible with next virus definitions update."

  To znamená že stačí počkat do další aktualizace virových definic AVG. Nicméněpro jistotu a pro okamžitou opravu můžete přidat adresu edupage do výjimek. Postup je tento:

 • Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

 • Přítomnost zaměstnanců v kanceláři: středa, vždy od 8:00 do 9:00 hodin, lze využít tel. 382214883.

  V ostatních dnech je možné využít mail info@zsjanahusa.cz .

 • Vážení rodiče, na základě zkušeností prvního týdne distanční výuky a vašich ohlasů Vám podáváme aktuální informace.

  1. Základní komunikační prostředek je Edupage, na prvním stupni mail. Technická podpora – 1.st. Michal Horník m.hornik@zsjanahusa.cz 2.st. Jan Kadlec j.kadlec@zsjanahusa.cz

  2. Rozsah učiva. Vyjděme z toho, že v současném nouzovém stavu nelze naplnit plánovaný objem látky. Zaměříme se v prvé řadě na výklad učiva, ne na úkolování. Řada rodičů pracuje doma a jejich domácí PC jsou dětem k dispozici v omezené míře. Velká část dětí má k dispozici pouze mobilní telefon. Je třeba myslet na to, aby výuka nebyla větší zátěží pro rodiče, než pro jejich děti.

 • Vážení rodiče,

  Naše škola je z rozhodnutí vlády ČR uzavřena na dobu neurčitou. Výuka žáků probíhá formou distančního studia. Vyučující budou posílat učivo, úkoly, testy prostřednictvím dostupných webových aplikací žákům a rodičům. Spolupráce rodičů žáků zejména v nižších ročnících je nezbytná. Pokud se nebude moci žák distančního studia účastnit, například z důvodu nemoci, omluvte žáka třídnímu učiteli stejně, jako při běžném provozu školy. Vyučující budou žáky hodnotit tak, aby měli podklady k udělení výsledné známky za druhé pololetí šk. roku 2019/2020.

 • Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám.725
  Husovo nám. 725
  39701 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie