Navigace

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Novinky

 • Předání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 proběhne v 1. a 2. ročnících ve čtvrtek 28. 1. Žáci ostatních ročníků je obdrží nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Obsah výpisu z vysvědčení bude žákům a zákonným zástupcům zpřístupněn ve školním informačním systému (EduPage).

  Taktéž přihlášky ke studiu ve střední škole budou žákům posledního ročníku předány, jakmile bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

 • Provoz škol a školských zařízení bude v období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 probíhat ve stejném režimu jako v současné době (27. 12. 2020 až 10. 1. 2021).

  Jan Adámek

 • Naše škola se zapojila do pokusného ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti „Člověk a technika“.

  Cílem pokusného ověřování je především:

  - vyhodnotit, zda výstupy a učivo vzdělávací oblasti (VO) Člověk a technika odpovídají možnostem a potřebám žáků, možnostem pedagogických pracovníků (PP) a škol;

  - jasně vymezit výstupy závazné pro všechny žáky a školy s minimální úrovní vybavení a stanovit vzdělávací obsah, který bude rozvíjející, vhodný pro hlubší rozvoj technických dovedností;

 • Provoz školy od 4. 1. 2021

  vychází z dokumentu MŠMT:

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

  Školní družina i výuka budou probíhat v kmenových třídách a kmenových družinách.

  1. Provoz ŠD:

  Ranní družina

  Provoz: 6,30-7,40 1. patro nová budova - 2. třídy - zvoňte na zvonek ŠD 3

  2. patro nová budova - 1. třídy - zvoňte na zvonek ŠD 5

  Žáci jsou ve svých třídách, skupiny se nemíchají. P. vychovatelky vykonávají nad žáky dohled.

  - od 7,40 jdou žáci samostatně do šatny, poté do své kmenové třídy

 • Vážení nájemci tělocvičen,

  na základě krizového opatření vlády platí od 9.10.2020 zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají). Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a věříme, že co nejdřív bude možné provoz opět obnovit.

  Jan Adámek

 • Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie