Navigace

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Novinky

 • Přítomnost zaměstnanců v kanceláři: středa, vždy od 8:00 do 11:00 hodin, lze využít tel. 382 214 883.

  V ostatních dnech je možné využít mail info@zsjanahusa.cz .

 • Vážení rodiče,

  letošní schůzka rodičů budoucích prvňáků se konat nebude. Informace k začátku příštího školního roku naleznete v přiloženém dokumentu.

 • Více informací naleznete v sekci Školní družina.

  Dotazy - vedoucí vychovatelka: l.bicovska@zsjanahusa.cz, mob: 723 431 074

 • Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Vážení rodiče,

  v souladu s pokynem ministra školství bude vysvědčení 30.6.2020 vydáno tak, jako každý rok – společně ve třídách. Účastnit se mohou všichni žáci bez příznaků virového onemocnění. Ti žáci, kteří se nezúčastnili po 25.5 vzdělávacích aktivit ve škole, musí přinést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

  priloha_cestne_prohlaseni.pdf​​​​​​​

  Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

 • Dodatek č. 1 Vnitřní směrnice ředitele školy č. 1/2019 k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školské služby školní družiny a školního klubu Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám.725

  Prominutí úplaty.

  V souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění ředitel školy promíjí úplatu za předškolní vzdělávání v případě nenastoupení dítěte do mateřské školy za období květen – červen 2020.

 • Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie