Navigace

 • Pozvánka na muzikálové představení

 • Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

  Vážení rodiče, 

  zveme Vás na schůzku rodičů žáků budoucích prvních tříd, která se koná ve středu dne 15.6. (změna termínu ze 14.6.) v 17,00 hodin v jídelně školy. 

  Na schůzce budete seznámeni s rozdělením žáků do jednotlivých tříd, pomůckami, které děti dostanou, požadavkem školy na další potřebné vybavení. Budou projednány další záležitosti týkající se přihlášení dětí do školní družiny a školní jídelny. Můžete pohovořit s paní učitelkou třídní. 

   

  Mgr. Michal Horník, zástupce ředitele

 • Májka

  Tradiční stavění májky provázela úžasná a pohodová atmosféra. Velkou zásluhu na tom mají naši deváťáci. Díky patří i našim hudebníkům, s kterými jsme si na úvod zazpívali.

  Mgr. Jan Adámek

 • Podpora ukrajinských žáků naší školy

  Naše škola od počátku konfliktu na Ukrajině přijala ke vzdělávání 26 ukrajinských dětí. Na pomoc přímo jim je možné přispět libovolnou částkou na náš účet 123-451280267/0100 s variabilním symbolem 7252022. Finanční prostředky budou mezi tyto žáky rovným dílem rozděleny ve Školní online pokladně a budou z nich hrazeny školní potřeby, exkurze apod. Budou se tak moci například účastnit všech školních akcí společně se svými spolužáky. 

  Naše škola vám za tuto pomoc děkuje a velmi si jí váží. 

  Mgr. Martin Vyhlídka

 • Školní družina rozdává radost

  Již několik let spoluracujeme s Městským střediskem sociálních služeb Písek. I letos jsme pro seniory připravili s dětmi přání k Velikonocům a drobné dárky. 

 • 5. 4. 2022

  Aktualizovali jsme modul Zápis

 • Umístění dětí z Ukrajiny do ZŠ Jana Husa

  РОЗМІЩЕННЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ ДО ШКОЛИ ЯНA ХУСA

  ДЛЯ ДІТЕЙ 6-15 РОКІВ

   

  • 04. 04. 2022 р.
   • реєстрація у 1 - 9 класи початкової школи (2021/2022 навчальний рік; крім дітей народжених з 01.09.2015 р. по 31.08.2016 р.).

  Головни́й вхід – від парку   

 • Úprava stravného od 1. 4. 2022.

  Od 1. 4. 2022 dochází ke stanovení nových cen stravného takto:

  Ve školní jídelně ZŠ a ve výdejně školní jídelny na Z.Š. Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070, 397 01 Písek:

  Žáci 7 – 10 let       = 30 Kč / oběd

  Žáci 11 – 14 let     = 32 Kč / oběd

  Žáci 15 let             = 34 Kč / oběd

  Zaměstnanci          = 34 Kč / oběd

  Důchodci              = 35 Kč / oběd

  Cizí strávníci         = 96 Kč / oběd

   

  V 8. a 13.MŠ:

  Žáci 3 - 6 let           = 25 Kč / oběd

  Žáci 7 – 10 let        = 30 Kč / oběd

  Zaměstnanci           = 34 Kč / oběd

  Cizí strávníci          = 96 Kč / oběd

   

  Důvodem je  výrazné zvýšení cen surovin.

   

  V Písku, dne 28.3.2022.

   

   

  Jan Adámek, ředitel školy

   

   

 • SOS Ukrajina

  K dnešnímu dni – 11.3. – jsme na konto SOS Ukrajina přispěli částkou 60 990 Kč a na sbírku Pomoc Ukrajině potravinami v hodnotě dalších cca 40 000 Kč.

  Děkujeme.

 • Na konto SOS Ukrajina už jsme společně přispěli částkou 51 900 Kč.

  Děkujeme.

 • Devítky na Filmovce

  V únoru jsme dostali s 9. A a 9. B jedinečnou možnost nahlédnout do kuchyně profesionálních zvukařů. Naše výprava vedla na exkurzi do zvukové režie Filmové akademie Miroslava Ondříčka. Pánové Ladislav Greiner a Karel Jaroš nám ochotně a se zápalem ukázali v čem spočívá práce mistrů zvuku, bez kterých by se žádný film neobešel. Pan Jaroš navíc přidal zážitky z natáčení legendárních Postřižin, Básníků a Pelíšků a ze spolupráce s Jiřím Menzelem či Petrem Hapkou.Tímto moc děkujeme Filmovce za možnost setkat se s těmito matadory českého zvukařského umění.

  Josef Nový

 • Poděkování

  15. 9. byla ukončena 1. etapa akce „Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ, Písek“ v rozsahu investice 11,2 mil. Kč. Děkuji všem, kteří se na této náročné akci podíleli, zejména zaměstnancům školky a technickému dozoru panu Ing. Miroslavu Máškovi.

  Zvláštní poděkování patří firmě TEMSTAV AB, s.r.o. za kvalitně odvedenou práci. Vážíme si jak zodpovědnému přístupu vedení firmy v čele s panem Janem Hrdličkou, tak i jejích zaměstnanců. Všichni odvedli velmi kvalitní práci, respektovali prostředí MŠ, ochotně pomáhali i při stěhování nábytku. Vždy po sobě vše uklidili.  Práce probíhaly podle plánu a náročná rekonstrukce byla včas dokončena. Osobně si takového přístupu velmi vážím.

   

  Jan Adámek, ředitel školy

 • Úprava stravného v MŠ od 1. 9. 2021

  Od 1.9.2021 dochází ke stanovení nových cen stravného v 8. a 13. MŠ takto:

   

  Strávníci do 6 let: přesnídávka: 8,- Kč

  oběd: 22,- Kč

  svačina: 8,- Kč

  ----------------------------------

  Celkem: 38,- Kč

   

  Strávníci 7 – 10 let: přesnídávka: 9,- Kč

  oběd: 27,- Kč

  svačina: 8,- Kč

  ---------------------------------

  Celkem: 44,- Kč

   

  Dospělí: oběd: 31,- Kč

  Důchodci: oběd: 32,- Kč

  Cizí strávníci: oběd: 93,- Kč

   

  Důvodem je zvýšení cen surovin.

  V Písku, dne 17.6.2021.

  Jan Adámek, ředitel školy

 • Poděkování

  Naše škola obdržela tento týden od společnosti Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o finanční dar ve výši 25 000 Kč na boj proti COVID - 19. Velmi si tohoto činu solidarity vážíme.

  Děkujeme.

  Jan Adámek, ředitel školy

  Na snímku manažerka firmy Interplex paní Kateřina Kudlíková předává symbolický šek pro naší školu.

 • Informace k potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

  Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Nápověda EduPage

  Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie