Navigace

 • Provoz školy od 30.11. 2020

  vychází z dokumentu MŠMT:

  Informace k provozu škol a školských zařízení

  I. stupeň – probíhá prezenční výuka všech ročníků

   

  Nástupy do školy

  1. A, B, C -  7,40-7,50 hodin, projdou bránou - použijí  zadní schodiště

  2.A, B, C, D – 7,40 – 7,50 hodin, vchod ze Zeyerovy ulice – použijí schodiště do Zeyerovy ulice

  3.A,B – 7,50 hodin, vchod ze Zeyerovy ulice

  3.C - 7,50 hodin, projdou bránou

  4.A, B, C, D – 7,40 – 7,50 hodin, projdou bránou

  5. A, B, D – 7,40 – 7,50 , hlavní vchod od parku

  5.C - 7,50 hodin, projdou bránou

  Dohledy: 7,40 – 8,00 hodin - vchod ze Zeyerovy ulice, vchod branou, vchod do historické budovy od parku, pavilon ve dvoře , nová budova 1, nová budova 2, historická budova 2

   

  Školní družina

  ŠD bude v provozu pro žáky 1.-3. ročníku.

  4.ročníky - pro přihlášené žáky zůstává ŠD pouze o poledních pauzách mezi vyučováním

  Ranní družina:

  6,30-7,40   1. patro nová budova - 2. třídy, 3. B - zvoňte na zvonek ŠD 3

                      2. patro nová budova - 1. třídy, 3. A - zvoňte na zvonek ŠD 5

        SB vchod z parku  - 3. C - zvoňte na ŠD 1

  Žáci jsou ve svých třídách, skupiny se nemíchají. P. vychovatelky vykonávají nad žáky dohled.

  - od 7,40 do 8,00 vykonávají p. vychovatelky na chodbě dohled

  Odpolední provoz do 16,00 hodin. Žáci budou ve své družině.

  Vyzvedávání žáků ze ŠD:

  13,00-13,30

  14,30 – 16,00

  • 13,3014,30 vycházka – děti budou mít roušky i venku
  • samostatné odchody – rodič napíše lísteček

   

  Výuka:

  Rozvrh neodpovídá stávající třídní knize. S konkrétním rozvrhem třídy budou rodiče seznámeni paní učitelkou.

  Přestávky na jednotlivých patrech budou zajištěny třídními učitelkami tak, aby se žáci nepotkávali na chodbách a WC.

  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  Rodiče žákům dají minimálně dvě roušky do igelitového sáčku.

   

  Školní jídelna

  Obědy pro žáky přihlásí rodiče na   www.strava.cz

  • příbory a tácy zajistí školní asistentky
  • pití dolévá na požádání paní asistentka
  • po konzumaci oběda zůstanou žáci u stolu, tácy s nádobím odnáší každá skupina hromadně
  • zapomenutý čip řeší asistentka, děti do kanceláře ŠJ nechodí

  II. stupeň

  Od pondělí 30. 11. nastupují k prezenčnímu vzdělávání 9. ročníky. Třídy 6., 7. a 8. ročníku se od téhož dne vzdělávají v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu ve škole (liché a sudé týdny v kalendáři) dle následujícího rozpisu:

  30. 11. – 4. 12. a další liché týdny

  7. 12. – 11. 12. a další sudé týdny

  6. ročník, 8. A a 8. B

  7. ročník, 8. C a 8. D

   

  Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

   

  Příchod do školy

  Abychom v co největší míře zamezili nežádoucímu kontaktu žáků různých tříd v šatnách, vstupují žáci do staré budovy školy hlavním vchodem dle následujícího časového harmonogramu:

  7:40 h: 5. ročník

  7:45 h: 6. resp. 7. ročník

  7:50 h: 8. ročník

  7:55 h: 9. ročník

  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

   

  Výuka - dočasná úprava rozvrhu:

  Z důvodu omezené kapacity jídelny se v úterý 7. vyučovací hodina všech tříd II. stupně přesouvá na 6. vyučovací hodinu. Pro třídy 6. C, 7. B a 7. C tak vyučování končí ve 13:30 h. Polední přestávka zbylých tříd bude od 13:30 h do 14:30 h.

  Školní jídelna

   

  Obědy pro žáky přihlásí rodiče na   www.strava.cz

   

  Třídy 2. stupně vstupují na oběd do jídelny v tyto časy:

  13:30 h: 6. resp. 7. ročník (po 6. A, pá 6. B ve 12:50 h)

  13:45 h: 8. ročník

  14:00 h: 9. ročník

  Žáci mohou čekat na čas výdeje ve svých třídách.

 • Provoz školy od 18. 11. 2020

  Provoz školy od 18. 11. 2020

  vychází z dokumentu MŠMT:

  Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

   

  Školní družina i výuka budou probíhat v kmenových třídách a kmenových družinách.

  1. Provoz ŠD:

  Ranní družina

  Provoz: 6,30-7,40   1. patro nová budova - 2. třídy - zvoňte na zvonek ŠD 3

                                  2. patro nová budova - 1. třídy - zvoňte na zvonek ŠD 5

  Žáci jsou ve svých třídách, skupiny se nemíchají. P. vychovatelky vykonávají nad žáky dohled. 

  - od 7,40 jdou žáci samostatně do šatny, poté do své kmenové třídy

  - od 7,40 do 8,00 vykonávají p. vychovatelky na chodbě dohled

  Odpolední provoz

  Vyzvedávání žáků ze ŠD:

  13,00-13,30

  14,30 – 16,00

   

  • Žáci budou ve své družině
  • 13,3014,30 vycházka – děti budou mít roušky i venku
  • samostatné odchody – rodič napíše lísteček

   

  1. Vstup do školy:

  Škola se otevírá v 7,40. Žáci 1. tříd projdou bránou  - do šatny jdou zadním schodištěm. Žáci 2. tříd vstupují vchodem ze Zeyerovy ulice a do šatny jdou schodištěm do Zeyerovy ulice. Rodiče do školy nevstupují. Dohledy u obou vchodů jsou zajištěny.

  1. Výuka:

  Prezenční výuka probíhá od 8,00 do 11,40 hodin, rozvrh neodpovídá stávající třídní knize. Rozvrh hodin je po dobu prezenční výuky 1. a 2. ročníku upraven. Půlené hodiny u 1. tříd zůstanou zachované.

  Přestávky na jednotlivých patrech budou zajištěny třídními učitelkami tak, aby se žáci nepotkávali na chodbách a WC.

  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  Rodiče žákům dají minimálně dvě roušky do igelitového sáčku.

         4.  Obědy:

  • v 11,40 jdou postupně na oběd 2. třídy. Ve 12,10 postupně všechny 1. třídy.
  • příbory a tácy zajistí školní asistentky 
  • pití dolévá na požádání paní asistentka
  • po konzumaci oběda zůstanou žáci u stolu, tácy s nádobím odnáší každá skupina hromadně
  • zapomenutý čip řeší asistentka, děti do kanceláře ŠJ nechodí
  • obědy jsou všem žákům 1. a 2. tříd přihlášeny, odhlásit je můžete zasláním zprávy na t.hlavacova@zsjanahusa.cz nejpozději do středy 8,00 hod.

   

   

  Jan Adámek, ředitel školy    

 • Provoz školy od 18.11. 2020

  Vážení rodiče,

  od 18.11. je umožněn provoz školy pro 1. a 2. ročník a školní družinu. Provoz školní družiny bude od 6:30 hod. do 7:40 hod. a po vyučování do 16:00 hod. Výuka bude probíhat od 8:00 hod. do 11:40 hod. Podrobné informace budou k dispozici na webu školy 16.11. v odpoledních hodinách.

   

  S pozdravem 

  Jan Adámek, ředitel školy

 • Pokyny k distanční výuce platné od 9. 11. 2020

  Vnitřní směrnice ředitele školy č. DV - 1-2020 

  1. Vyučující je povinen vést distanční výuku ve všech dnech dle jeho rozvrhu hodin. 
  2. Povinný komunikační kanál je EduPage, pro výuku se využívají odpovídajícím způsobem prezentace, domácí úkoly a testy tak, aby byla zajištěna jednotnost, názornost a zpětná vazba a naplněny zásady on-line výuky. Materiály jsou v EduPage zařazovány systematicky do příslušných kategorií tak, aby žáci a rodiče měli o dění přehled. On-line distanční výukou se rozumí trvalé připojení komunikačního kanálu s možností zpětné vazby, tedy nejen synchronní videokonference. 
  3. Pro videokonference bude využíván pouze Microsoft Teams, zásadně se zadáním do třídní knihy tzv. přes "kamerku". Žáci se musí do Teams přihlásit pod svým jménem a příjmením, ne přezdívkou.
  4. Obdobným způsobem budou probíhat také video konzultace s jednotlivými žáky i skupinami žáků. Jejich četnost bude vyplývat zejména z potřeby zajistit názornost a plynulost výuky. 
  5. Do výukových prezentací budou zařazována nahraná videa a prvky interaktivní výuky. Jejich četnost a rozsah odpovídají potřebě zajistit zásady názornosti a zpětné vazby, zejména v předmětech, kde nebudou povinné videokonference. 
  6. Přístupy žáků do EduPage budou od 5. do 9. ročníku možné pouze pod jejich uživatelským jménem (účtem). V 1. až 4. ročníku je toto doporučeno. 
  7. Rozsah videokonferencí: 
   1. stupeň – minimálně 2 vyučovací hodiny (45min. x 2)denně v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk (zde 2 x týdně 30 minut) 
   2. stupeň – týdně minimálně 2 vyučovací hodiny (45min. x 2) v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk
  8. Přednostně prostřednictvím EduPage jsou shromažďovány podklady pro hodnocení žáků. 

   

 • Uzavření 13. MŠ

  Vážení rodiče,

  oznamuji Vám, že na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice je 13.MŠ od pondělí 2.11. do pátku 6.11.uzavřena z důvodu výskytu onemocnění COVID 19. Při projevu příznaků onemocnění kontaktuje, prosím, neprodleně svého lékaře.

  Jan Adámek

 • 16. 10. 2020

  Aktualizovali jsme modul Dokumenty

 • Obědy od 14.10.

  Vážení rodiče a zaměstnanci školy,

  od středy 14.10. bude odběr obědů v rámci školního stravování zajištěn takto:

  - strávníci dostanou oběd do svých jídlonosičů, konzumace nebude probíhat ve školní jídelně

  - vařit se bude jedno hlavní jídlo, ne dvě

  - čas výdeje bude od 10:30 do 12:30 hodin

  - zaměstnanci budou přicházet hlavním vchodem, ostatní (rodiče, žáci) vchodem u rampy, stejně, jako v případě, že si vyzvedáváte oběd první den nemoci dítěte

  - při výdeji používejte, prosím, čipy, aby se minimalizovaly návštěvy kanceláře ŠJ

  - jídelna obědy všem odhlásila, pokud je tedy budete chtít, přihlaste si je

  - pokud se bude tvořit fronta, dodržujte, prosím, rozestupy. Vydávat se bude, dle potřeby z obou výdejových oken

  - v týdnu od 26.10 do 30.10. je jídelna uzavřena, distanční výuka neprobíhá

   

  Jan Adámek

 • Ukončení pronájmů tělocvičen

  Vážení nájemci tělocvičen,

  na základě krizového opatření vlády platí od 9.10.2020 zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají). Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a věříme, že co nejdřív bude možné provoz opět obnovit.

   

  Jan Adámek

 • Organizační zajištění provozu školy v novém školním roce

  Výchozím dokumentem je manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

  https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

   

  1. Škola bude v plném provozu za zvýšených hygienických opatření. Žáci a učitelé nemusí mít roušky.

  2. Návštěvníci školy – rodiče, dodavatelé, dopravci apod. musí při vstupu použít dezinfekci a mít nasazenou roušku.

  3. Při odchodu na oběd jdou třídy pohromadě, odvádí je vyučující, při čekání budou mezi jednotlivými třídami rozestupy. V jídelně u jednoho stolu sedí žáci jedné třídy, či jednoho oddělení ŠD. Saláty a nápoje budou připraveny v miskách a skleničkách na výdajovém pultu.

  4. 1. září v prvních třídách nemusí mít rodinní příslušníci ve třídách roušky, na informační schůzku ŠD v jídelně může jeden rodič.

 • Informace k potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

  Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Úplata MŠ

  Dodatek č. 1 Vnitřní směrnice ředitele školy č. 1/2019 k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školské služby školní družiny a školního klubu Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám.725

   

  Prominutí úplaty.

   

  V souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění ředitel školy promíjí úplatu za předškolní vzdělávání v případě nenastoupení dítěte do mateřské školy za období květen – červen 2020.

  V Písku dne 18.5.2020

  Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

 • Nápověda EduPage

  Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie