Navigace

 • Nápověda EduPage

  Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

 • Provoz kanceláře od 30.3.2020.

  Přítomnost zaměstnanců v kanceláři: středa, vždy od 8:00 do 9:00 hodin, lze využít tel. 382214883.

  V ostatních dnech je možné využít mail info@zsjanahusa.cz .

 • Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

  Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, pokyny k organizaci zápisu do prvních tříd.

 • Informace k distančnímu vzdělávání.

   

  Vážení rodiče, na základě zkušeností prvního týdne distanční výuky a vašich ohlasů Vám podáváme aktuální informace.

  1. Základní komunikační prostředek je Edupage, na prvním stupni mail. Technická podpora – 1.st. Michal Horník m.hornik@zsjanahusa.cz 2.st. Jan Kadlec j.kadlec@zsjanahusa.cz

  2. Rozsah učiva. Vyjděme z toho, že v současném nouzovém stavu nelze naplnit plánovaný objem látky. Zaměříme se v prvé řadě na výklad učiva, ne na úkolování. Řada rodičů pracuje doma a jejich domácí PC jsou dětem k dispozici v omezené míře. Velká část dětí má k dispozici pouze mobilní telefon. Je třeba myslet na to, aby výuka nebyla větší zátěží pro rodiče, než pro jejich děti.

  3. Časový plán. Není možné dodržovat rozvrh. Materiály lze posílat na několik vyučovacích hodin (jednotek).

  4. Na základě výše uvedeného byla vypracována jednotná metodika pro vyučující.

  Přeji všem hodně sil a trpělivosti, všichni se teď učíme. Pevné zdraví – Jan Adámek.

 • SPOLU ZVLÁDNEME I KORONAVIRUS

   

  Podle aktuálního nařízení Vlády ČR nesmí lidé v Česku od středy 18. března vycházet ven bez ochrany obličeje. Prosíme, respektujte to! Trocha nepohodlí s tím spojeného může zachránit život Vám, vašim blízkým, přátelům, sousedům, kolegům, spoluobčanům.

  BUĎME OHLEDUPLNÍ

  Na veřejnosti vždy choďte se zakrytými ústy a nosem rouškou. Není-li nařízeno jinak, můžete použít i šátek, šálu, či jiný vhodný prostředek). Rouška je dnes symbolem ohleduplnosti! Vás sice před nákazou zcela neochrání, ale v případě, že onemocníte (a třeba o tom ještě ani nevíte), chráníte své okolí.

  • Nekašlejte a nekýchejte přímo do dlaní, ale do papírového kapesníku.
  • Často si myjte ruce mýdlem. V obchodech a MHD noste rukavice.
  • Vyhýbejte se lidem s respiračním onemocněním.
  • Omezte pobyt na veřejnosti na nezbytně nutnou dobu.
  • Dodržujte odstupy od jiných osob (cca 2 metry).
  • Preferujte bezdotykový kontakt na veřejnosti (především nepodávejte ruku), ale i doma u seniorů či jinak oslabených členů rodiny.
  • Obstarávat nákupy by měl pouze jeden člen rodiny pro všechny.
  • Svého lékaře osobně navštivte pouze v akutním případě. Konzultaci řešte telefonicky, recept si nechte zaslat elektronicky.
  • Máte-li příznaky nemoci (horečka, dušnost, kašel, bolest svalů, únava), jste v karanténě nebo máte již nemoc potvrzenou lékařem, nevycházejte ven! O nákup či vyzvednutí léků požádejte své blízké nebo známé. Nemáte-li takové osoby v dosahu, volejte na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974.

  BUĎME VŠÍMAVÍ

  Někteří lidé jsou ohroženější než jiní a měli by kontakty venku omezit na minimum. Znáte ve svém okolí osamělého seniora, chronicky nemocného nebo zdravotně postiženého člověka, který nemá v dosahu svou rodinu ani nikoho blízkého? Zavolejte na telefonní číslo 382 214 245 nebo 382 213 974, kde nahlásíte jméno a bydliště osoby, která potřebuje pomoc především s obstaráním základních potravin a léků.

  BUĎME PŘIPRAVENI

  postarat se vlastními silami o své rodiče, prarodiče, nemocné či jinak oslabené rodinné příslušníky, pro které není vhodné vycházet ven, a to zejména tak, že jim zajistíme potraviny a léky. Pokud tuto péči nezvládnete sami, obraťte se na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974.

  BUĎME SOLIDÁRNÍ

  Ujistěte se, zda Vaši přátelé, známí, kolegové, sousedé, kteří žijí sami a jsou v karanténě či nemocní, mají zabezpečeny základní potraviny, léky apod. Je-li to možné, nakupte jim. Nákup nechejte za dveřmi a finančně se vyrovnejte po skončení karantény či uzdravení. Nemůžete-li jim pomoci, zavolejte na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974 nebo jim kontakt předejte.

   

  Děkujeme!

   

  Město Písek, 18. března 2020

 • Vážení rodiče,

  z důvodu uzavření školy a nařízenou karanténou na území ČR není možné vydávat žákům, či rodičům,  pracovní sešity a knížky nechané ve škole. Všichni vyučující dostali v tomto směru pokyny a při distančním vyučování budou s touto možností počítat.

  Mgr. Jan Adámek - ředitel školy

 • Distanční výuka žáků

  Vážení rodiče,

  Naše škola je z rozhodnutí vlády ČR uzavřena na dobu neurčitou. Výuka žáků probíhá formou distančního studia. Vyučující budou posílat učivo, úkoly, testy prostřednictvím dostupných webových aplikací žákům a rodičům. Spolupráce rodičů žáků zejména v nižších ročnících je nezbytná. Pokud se nebude moci žák distančního studia účastnit, například z důvodu nemoci, omluvte žáka třídnímu učiteli stejně, jako při běžném provozu školy. Vyučující budou žáky hodnotit tak, aby měli podklady k udělení výsledné známky za druhé pololetí šk. roku 2019/2020.

 • Informace k potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

  Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Uzavření školy

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem a v součinnosti s mimořádnými opatřeními přijatými vládou ČR budou v Písku od 11. března 2020 až do odvolání uzavřeny všechny základní školy, včetně školních družin, školních jídelen a školních klubů. ZUŠ, MŠ a jesle zůstávají otevřeny. Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví by opatření měla trvat do odvolání, avšak nejméně 14 dní. O dalším postupu, například ohledně způsobu domácí přípravy žáků vás budeme informovat. Další aktuální informace sledujte na stránkách Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

  Jan Adámek, ředitel školy

 • Informace k novému koronaviru z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ

  BYL jsem v oblasti nového koronaviru a

  MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

  Rizikový pobyt = Minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko, Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko + další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých letištích v Číně:

   -     Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

   -     Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

   -     Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!   

  -     Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.

  -     Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!  

   

  BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a

  NEMÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

  -      Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) na tel. 387 712 210 nebo 387 712 320, které rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény.

  -      Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény

  -      Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

  -      Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

  -      Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656

  -      Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!           

   

  Jihočeský kraj zřídili informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

 • ZŠ Jana Husa v Písku vyhlašuje soutěž – Písek, město v lesích.

  Kategorie výtvarná a fotografická.

  Uzávěrka prací dne 8. dubna 2020.

  Vyhodnoceny budou tři nejlepší práce v jednotlivých ročnících prvního i druhého stupně ZŠ.

  Soutěžit se bude v těchto výtvarných technikách: kresba, malba, koláž – formát práce A4, A3.

  Fotografie – formát A5, A4 – ( př. Zajímavý pohled na Písek z okolních lesů, Oblíbené místo v lese, Zvířata v okolních lesích, Vycházkové cíle obyvatel města atd.)

  Práce musí splňovat označení: Jméno a příjmení autora

  Třída

  Název práce

  Všechny práce i fotografické se budou odevzdávat učitelům Vv v jednotlivých třídách.

  Z vyhodnocených prací bude uspořádána výstava v průběhu května a při vernisáži budou vyhodnoceným žákům předány ceny.

  Garantem soutěže ja Mgr. Ivana Klusoňová.

 • Nabídka volných pracovních míst - základní škola

  Naše škola hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovních pozic:

  Učitel(-ka) anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ od září 2020

  Učitel(-ka) anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ od září 2020

  Školní asistentka s úvazkem 0,5 s nástupem ihned

  Předpokladem je dosažení požadované kvalifikace. Žádosti o zaměstnání a strukturovaný životopis je možno zaslat poštou nebo elektronicky na emailovou adresu info@zsjanahusa.cz

 • Nabídka volných pracovních míst - školní jídelna

  Hledáme zájemce o obsazení pozic od září 2020:

  Hlavní kuchařka ve školní jídelně  - vyučena v oboru, praxe , vedení kolektivu

  Kuchařka ve školní jídelně – vyučena v oboru

  Pomocná kuchařka ve školní výdejně ZŠ T. Šobra - zkrácený úvazek / 4 hod./

  Žádosti a strukturovaný životopis prosím osobně do jídelny nebo na můj e-mail: j.bokrosova@zsjanahusa.cz

 • Pronájem prostor

  Kontaktní osobou je pan školník Pavel Sedlák - tel. 602 786 848

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám.725
  Husovo nám. 725
  39701 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie