Navigace

 • Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí a přihlášek ke studiu ve střední škole

  Předání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 proběhne v 1. a 2. ročnících ve čtvrtek 28. 1. Žáci ostatních ročníků je obdrží nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Obsah výpisu z vysvědčení bude žákům a zákonným zástupcům zpřístupněn ve školním informačním systému (EduPage).  

  Taktéž přihlášky ke studiu ve střední škole budou žákům posledního ročníku předány, jakmile bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

 • Informace MŠMT ze dne 7. 1. 2021

  Provoz škol a školských zařízení bude v období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 probíhat ve stejném režimu jako v současné době (27. 12. 2020 až 10. 1. 2021).

  Jan Adámek

 • Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti „Člověk a technika“

  Naše škola se zapojila do pokusného ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti „Člověk a technika“.

  Cílem pokusného ověřování je především:

  - vyhodnotit, zda výstupy a učivo vzdělávací oblasti (VO) Člověk a technika odpovídají možnostem a potřebám žáků, možnostem pedagogických pracovníků (PP) a škol;

  - jasně vymezit výstupy závazné pro všechny žáky a školy s minimální úrovní vybavení a stanovit vzdělávací obsah, který bude rozvíjející, vhodný pro hlubší rozvoj technických dovedností;

  - připravit a ověřit metodickou podporu pedagogických pracovníků (PP) pro výuku VO Člověk a technika (metodické materiály, programy DVPP, webináře);

  - připravit a ověřit metodické materiály pro žáky, které budou odpovídat potřebám žáků 1. a 2. stupně;

  - získat podněty pro úpravy školních vzdělávacích programů a příklady kvalitního a funkčního zpracování ŠVP;

  - zpracovat modelové ŠVP ve třech úrovních (minimální, opatrně vpřed, progresivně vpřed);

  - definovat minimální podmínky stálého i materiálového vybavení pro realizaci výuky VO Člověk a technika a ověřit modely finančního zajištění výuky VO Člověk a technika (minimální, opatrně vpřed, progresivně vpřed);

  - připravit a vyzkoušet metodiku ověřování dosažení nových očekávaných výstupů VO Člověk a technika žáky;

  - ověřit vhodné formy spolupráce základních škol se středními školami při realizaci VO Člověk a technika.

                                                                       

                                                                                                                                Mgr. Jan Adámek

                                                                                                                                ředitel školy

 • Provoz školy od 4. 1. 2021

  Provoz školy od 4. 1. 2021

  vychází z dokumentu MŠMT:

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

   

  Školní družina i výuka budou probíhat v kmenových třídách a kmenových družinách.

  1. Provoz ŠD:

  Ranní družina

  Provoz: 6,30-7,40   1. patro nová budova - 2. třídy - zvoňte na zvonek ŠD 3

                                  2. patro nová budova - 1. třídy - zvoňte na zvonek ŠD 5

  Žáci jsou ve svých třídách, skupiny se nemíchají. P. vychovatelky vykonávají nad žáky dohled. 

  - od 7,40 jdou žáci samostatně do šatny, poté do své kmenové třídy

  - od 7,40 do 8,00 vykonávají p. vychovatelky na chodbě dohled

  Odpolední provoz

  Vyzvedávání žáků ze ŠD:

  13,00-13,30

  14,30 – 16,00

   

  • Žáci budou ve své družině
  • 13,3014,30 vycházka – děti budou mít roušky i venku
  • samostatné odchody – rodič napíše lísteček

   

  1. Vstup do školy:

  Škola se otevírá v 7,40. Žáci 1. tříd projdou bránou  - do šatny jdou zadním schodištěm. Žáci 2. tříd vstupují vchodem ze Zeyerovy ulice a do šatny jdou schodištěm do Zeyerovy ulice. Rodiče do školy nevstupují. Dohledy u obou vchodů jsou zajištěny.

  1. Výuka:

  Prezenční výuka probíhá od 8,00 do 11,40 hodin, rozvrh neodpovídá stávající třídní knize. Rozvrh hodin je po dobu prezenční výuky 1. a 2. ročníku upraven. Půlené hodiny u 1. tříd zůstanou zachované.

  Přestávky na jednotlivých patrech budou zajištěny třídními učitelkami tak, aby se žáci nepotkávali na chodbách a WC.

  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  Rodiče žákům dají minimálně dvě roušky do igelitového sáčku.

         4.  Obědy:

  • v 11,40 jdou postupně na oběd 2. třídy. Ve 12,10 postupně všechny 1. třídy.
  • příbory a tácy zajistí školní asistentky 
  • pití dolévá na požádání paní asistentka
  • po konzumaci oběda zůstanou žáci u stolu, tácy s nádobím odnáší každá skupina hromadně
  • zapomenutý čip řeší asistentka, děti do kanceláře ŠJ nechodí
  • obědy jsou všem žákům 1. a 2. tříd přihlášeny, odhlásit je můžete na www.strava.cz

   

   

  Jan Adámek, ředitel školy

 • Ukončení pronájmů tělocvičen

  Vážení nájemci tělocvičen,

  na základě krizového opatření vlády platí od 9.10.2020 zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají). Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a věříme, že co nejdřív bude možné provoz opět obnovit.

   

  Jan Adámek

 • Informace k potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

  Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Nápověda EduPage

  Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie