Navigace

 • Futsal – informace

  Vzhledem k současné situaci jsou čtvrteční tréninky futsalu do odvolání zrušeny. Věřím, že se brzy zase sejdeme.

  Jan Adámek

 • Zrušení volna pro žáky základní školy 14. 9. 2020

  Vážení rodiče,

  odvolávám volno pro žáky základní školy na pondělí 14. 9. 2020, jehož důvodem bylo přerušení dodávky elektrické energie. Dodavatel elektrické energie nám poskytl mylnou informaci, za kterou se omlouvá. Uvedené bezproudí se naší školy nebude týkat. 14. 9. bude tedy běžný provoz školy.

   

  Mgr.Jan Adámek, ředitel školy

 • Provoz školní družiny

  1.9.2020

  - ranní družina: děti jdou do ranní družiny na patře, kde mají třídu, zvoňte dle rozspisu

  3.C a 4. třídy jdou do Staré budovy - vchod od parku

  - po vyučování budou děti rozděleny takto: 1.A-C + 3.A - 2. p Nová budova

                                                                       2.A-D + 3.B - 1. p Nová budova

                                                                       3.C+4.třídy - Stará budova přízemí - zvonky pouze vchod od parku

  - konečná družina: od 14,30-15,30 hodin ŠD 6 2.p Nová budova

  - 1.9.2020

  děti obdrží Zápisový lístek do družiny = přihláška, prosím vyplnit obě strany, podepsat a 2.9.2020 poslat zpět do školy. Kdo nebude mít přihlášku, nemůže být do družiny přijat.

  Od 2.9.2020 bude plný provoz šd:  6,00-16,45 hodin.

   

   

 • Organizační zajištění provozu školy v novém školním roce

  Výchozím dokumentem je manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

  https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

   

  1. Škola bude v plném provozu za zvýšených hygienických opatření. Žáci a učitelé nemusí mít roušky.

  2. Návštěvníci školy – rodiče, dodavatelé, dopravci apod. musí při vstupu použít dezinfekci a mít nasazenou roušku.

  3. Při odchodu na oběd jdou třídy pohromadě, odvádí je vyučující, při čekání budou mezi jednotlivými třídami rozestupy. V jídelně u jednoho stolu sedí žáci jedné třídy, či jednoho oddělení ŠD. Saláty a nápoje budou připraveny v miskách a skleničkách na výdajovém pultu.

  4. 1. září v prvních třídách nemusí mít rodinní příslušníci ve třídách roušky, na informační schůzku ŠD v jídelně může jeden rodič.

 • Informace pro rodiče budoucích prvňáků

  Vážení rodiče, 

  letošní schůzka rodičů budoucích prvňáků se konat nebude. Informace k začátku příštího školního roku naleznete v přiloženém dokumentu.

 • Zápis do školní družiny na rok 2020/21 a zápis na mimoškolní zájmovou činnost při školní družině

  Více informací naleznete v sekci Školní družina.

  Dotazy - vedoucí vychovatelka: l.bicovska@zsjanahusa.cz, mob: 723 431 074

   

   

 • Informace k potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

  Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Úplata MŠ

  Dodatek č. 1 Vnitřní směrnice ředitele školy č. 1/2019 k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školské služby školní družiny a školního klubu Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám.725

   

  Prominutí úplaty.

   

  V souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění ředitel školy promíjí úplatu za předškolní vzdělávání v případě nenastoupení dítěte do mateřské školy za období květen – červen 2020.

  V Písku dne 18.5.2020

  Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

 • Nápověda EduPage

  Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie