Navigace

 • Uzavření 13. MŠ

  Vážení rodiče,

  oznamuji Vám, že na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice je 13.MŠ od pondělí 2.11. do pátku 6.11.uzavřena z důvodu výskytu onemocnění COVID 19. Při projevu příznaků onemocnění kontaktuje, prosím, neprodleně svého lékaře.

  Jan Adámek

 • 16. 10. 2020

  Aktualizovali jsme modul Dokumenty

 • Obědy od 14.10.

  Vážení rodiče a zaměstnanci školy,

  od středy 14.10. bude odběr obědů v rámci školního stravování zajištěn takto:

  - strávníci dostanou oběd do svých jídlonosičů, konzumace nebude probíhat ve školní jídelně

  - vařit se bude jedno hlavní jídlo, ne dvě

  - čas výdeje bude od 10:30 do 12:30 hodin

  - zaměstnanci budou přicházet hlavním vchodem, ostatní (rodiče, žáci) vchodem u rampy, stejně, jako v případě, že si vyzvedáváte oběd první den nemoci dítěte

  - při výdeji používejte, prosím, čipy, aby se minimalizovaly návštěvy kanceláře ŠJ

  - jídelna obědy všem odhlásila, pokud je tedy budete chtít, přihlaste si je

  - pokud se bude tvořit fronta, dodržujte, prosím, rozestupy. Vydávat se bude, dle potřeby z obou výdejových oken

  - v týdnu od 26.10 do 30.10. je jídelna uzavřena, distanční výuka neprobíhá

   

  Jan Adámek

 • Ukončení pronájmů tělocvičen

  Vážení nájemci tělocvičen,

  na základě krizového opatření vlády platí od 9.10.2020 zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají). Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a věříme, že co nejdřív bude možné provoz opět obnovit.

   

  Jan Adámek

 • Futsal – informace

  Vzhledem k současné situaci jsou čtvrteční tréninky futsalu do odvolání zrušeny. Věřím, že se brzy zase sejdeme.

  Jan Adámek

 • Provoz školní družiny

  1.9.2020

  - ranní družina: děti jdou do ranní družiny na patře, kde mají třídu, zvoňte dle rozspisu

  3.C a 4. třídy jdou do Staré budovy - vchod od parku

  - po vyučování budou děti rozděleny takto: 1.A-C + 3.A - 2. p Nová budova

                                                                       2.A-D + 3.B - 1. p Nová budova

                                                                       3.C+4.třídy - Stará budova přízemí - zvonky pouze vchod od parku

  - konečná družina: od 14,30-15,30 hodin ŠD 6 2.p Nová budova

  - 1.9.2020

  děti obdrží Zápisový lístek do družiny = přihláška, prosím vyplnit obě strany, podepsat a 2.9.2020 poslat zpět do školy. Kdo nebude mít přihlášku, nemůže být do družiny přijat.

  Od 2.9.2020 bude plný provoz šd:  6,00-16,45 hodin.

   

   

 • Organizační zajištění provozu školy v novém školním roce

  Výchozím dokumentem je manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

  https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

   

  1. Škola bude v plném provozu za zvýšených hygienických opatření. Žáci a učitelé nemusí mít roušky.

  2. Návštěvníci školy – rodiče, dodavatelé, dopravci apod. musí při vstupu použít dezinfekci a mít nasazenou roušku.

  3. Při odchodu na oběd jdou třídy pohromadě, odvádí je vyučující, při čekání budou mezi jednotlivými třídami rozestupy. V jídelně u jednoho stolu sedí žáci jedné třídy, či jednoho oddělení ŠD. Saláty a nápoje budou připraveny v miskách a skleničkách na výdajovém pultu.

  4. 1. září v prvních třídách nemusí mít rodinní příslušníci ve třídách roušky, na informační schůzku ŠD v jídelně může jeden rodič.

 • Informace k potvrzení na ošetřovné při péči o dítě do 10 let.

  Vážení rodiče,

  pro potvrzení oznamte v kanceláři ZŠ, nebo MŠ telefonicky, videotelefonem u vchodu nebo mailem jméno dítěte, rok narození, případně třídu.

  Uveďte způsob vyplnění a předání potvrzení – mailem, e-portálem ČSSZ, osobně od 8:00 do 9:00.

  Více informací na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

 • Úplata MŠ

  Dodatek č. 1 Vnitřní směrnice ředitele školy č. 1/2019 k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školské služby školní družiny a školního klubu Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám.725

   

  Prominutí úplaty.

   

  V souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění ředitel školy promíjí úplatu za předškolní vzdělávání v případě nenastoupení dítěte do mateřské školy za období květen – červen 2020.

  V Písku dne 18.5.2020

  Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

 • Nápověda EduPage

  Nápověda k EduPage je dostupná na adrese: help.edupage.org

  Je přizpůsobena dle typu zařízení, z kterého k ní přistupujete (mobilní a počítačová verze). Obě obsahují ilustrované návody rozčleněné do jednotlivých oblastí užití aplikace. Mobilní verze je stručnější.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
  Husovo nám. 725
  397 01 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie