Navigace

Dotace

 

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek

Registrační číslo projetu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923

Doba realizace: 1.7.2020 – 31.12.2022

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit systém opatření na úrovni místní vzdělávací sítě, který omezí dopady sociálního vyloučení části obyvatel na schopnost dětí a žáků udržet se ve školách hlavního vzdělávacího proudu, pomůže předejít školnímu neúspěchu a dosahovat úspěchů ve vzdělávání.

logolink OP VVV

 

Identifikační údaje

Název projektu:                    Modernizace odborných učeben ZŠ Jana Husa

Příjemce:                               Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám.725

Rozpočet projektu (vč. DPH):         5 794 844,76

Výše schválené dotace:                   5 160 910,28

Operační program:               Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003748

 

Stručný popis projektu

Projekt „Modernizace odborných učeben“ řeší zajištění bezbariérovosti školy a pořízení nového vybavení odborných učeben pro výuku cizích jazyků, přírodních věd a technických a řemeslných předmětů. Venkovní prostranství školy bude upraveno díky výsadbě zeleně a umístění mobiliáře.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a zkvalitnění výuky cizích jazyků, předmětů zaměřených na technické a řemeslné vzdělávání a přírodních věd (konkrétně přírodopisu, fyziky, chemie a IT) spolu s podporou digitálních technologií ve výuce.

Výsledky projektu

Hlavním předmětem projektu je zajištění bezbariérovosti objektu prostřednictvím pořízení schodolezu. Dále se projekt zaměřuje na modernizaci výuky prostřednictvím pořízení vybavení do odborných učeben.  Realizací projektu se zvýší informační gramotnost žáků, znalost cizích jazyků a dovednosti v oblasti práce s digitálními technologiemi a znalost přírodních věd hned v primárním vzdělávání. Žáci tak budou lépe vybaveni vědomostmi i dovednostmi pro pozdější uplatnění na pracovním trhu či při přijímacích zkouškách na střední školy a gymnázia. Pedagogové ZŠ Jana Husa budou moci při výuce používat nové moderní vybavení, což výrazně přispěje ke zlepšení a zvýšení atraktivity výuky.

 

 

 

Tento projekt Zkvalitnění vybavení školy je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu:                      Zkvalitnění vybavení školy

Registrační číslo projektu:      CZ.1.14/2.4.00/34.03243

Termín realizace projektu:     19. 5. 2014 - 27. 8. 2015

Rozpočet projektu:                 3 443 297 Kč

Popis projektu:

Projekt Zkvalitnění vybavení školy je zaměřen na zajištění vhodných podmínek, nezbytných pro základní vzdělávání žáků v průběhu povinné školní docházky a jejich řádnou přípravu na přijímací zkoušky k navazujícímu studiu na středních školách. Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením nového vybavení pro žáky prvního a druhého stupně Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám. 725. V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pro výuku napříč vyučovanými předměty od tělesné výchovy, hudební výchovy až po informatiku.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
    Husovo nám. 725
    397 01 Písek
  • 382 214 883

Fotogalerie