Navigace

Zápis 2019

Vážení rodiče,

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 je vyhlášen na pátek 5.4.2019 od 14:00 do 17:00 a na sobotu 6.4.2019 od 9:00 do 11:00.

Použijte vedlejší vchod ze Zeyerovy ulice.

K zápisu přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Bez těchto dokladů není možné dítě zapsat.

Před zápisem vyplňte Zapisovy_list_do_1.rocniku.pdf a Zadost_o_prijeti.pdf. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, vyplňte ještě Zadost_o_odklad.pdf. Tyto dokumenty budou k dispozici i u zápisu.

Přicházíte-li s dítětem po odkladu školní docházky, oznamte tuto skutečnost zapisující učitelce.

Pokud má rodič odlišný trvalý pobyt od trvalého pobytu dítěte a trvalý pobyt dítěte byl změněn po 1. 4. 2019, je nutné doložit výpis údajů z evidence obyvatel. Je-li bydliště dítěte shodné s bydlištěm rodičů, není tento doklad nutný.

 

Mgr. Michal Horník, zástupce ředitele

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám.725
    Husovo nám. 725
    39701 Písek
  • 382 214 883

Fotogalerie